Zmiana w Specyfikacji Przetaragowej

Informujemy, że Zarząd Klubu –Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w pkt.IV - 2 a rozszerzając możliwość wykazania się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowalnych polegających na budowie lub remoncie i modernizacji budynku użyteczności publicznej .......
Odpowiednie oświadczenie o wykonaniu remontu lub modernizacji musi być ujęte w załączniku nr. 3 oraz załączone dokumenty potwierdzające ,że wymienione prace zostały wykonane .......


EasySend logo pion rgb                   MinisterstwoSiT