Zmiana w Specyfikacji Przetaragowej

Utworzono: wtorek, 26, sierpień 2014 11:46
Odsłony: 19952

Informujemy, że Zarząd Klubu –Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w pkt.IV - 2 a rozszerzając możliwość wykazania się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowalnych polegających na budowie lub remoncie i modernizacji budynku użyteczności publicznej .......
Odpowiednie oświadczenie o wykonaniu remontu lub modernizacji musi być ujęte w załączniku nr. 3 oraz załączone dokumenty potwierdzające ,że wymienione prace zostały wykonane .......