Pytania Oferenta II cz.

Pytania Oferenta


Dot. Remontu budynku klubowego przy ul. Załogowej 1 w Gdańsku

W związku z  pytaniami zawartymi w piśmie  wyjaśniamy :

 Pyt .- Prośba o udostępnienie dokumentacji w wersji papierowej kilku rysunków, ze względu na gabaryty budynku niektóre rysunki po wydruku są nieczytelne.

Odp.  Wszystkie rysunki zostały udostępnione  w wersji elektronicznej  i ich wydruk w odpowiedniej jakości i wielkości należy do oferenta.

Pyt. Brak jest rysunków lokalizacji torów łuczniczych i kortów tenisowych.

Odp. Tory łucznicze i korty nie są przedmiotem zamówienia.

Pyt. brak precyzyjnego określenia rodzaju wykładzin , prośba o sprecyzowanie specyfikacji wykładzin dywanowych i płytek podłogowych gres.

Odp.  Wymagamy wykładzin dywanowych i okładzin ceramicznych przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznych . Ich typ i rodzaj pozostawiamy do wyboru przez oferenta jednak wymagamy podania w ofercie wyraźnej informacji o rodzaju zastosowanych okładzin. Natomiast kolorystyka i wzory powinny zostać  uzgodnione z inwestorem na etapie wykonania.

Pyt . Prośba o udostępnienie plików w formacie CAD instalacji branżowych.

Odp. Nie ma takiej możliwości.

Pyt. Brak podanych wymiarów grzejników.

Odp. Są zawarte w dokumentacji.

Pyt. Pond to nie jest dokładnie określony zakres robót demontażowych i odtworzeniowych – jaki zakres robót należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach ?

Odp. Zgodnie z dokumentacją.

Pyt. Czy zamówienie obejmuje zakup sprzętu sportowego tzn. szafek ławeczek itp.

Odp. Nie jest to przedmiotem zamówienia.

 


EasySend logo pion rgb