Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podłogi sportowej

MRKS " Gdańsk" zaprasza do składania ofert na wykonanie podłogi sportowej  w budowanej sali sportowej przy ul. Załogowej 1.

zapytanie ofertowe

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Prezes Zarządu

Włodzimeirz Schmidt

 


EasySend logo pion rgb